Het boterbriefje is de schertsende naam voor de huwelijksakte of het trouwboekje. ” Een Boterbriefje Halen” wil zeggen dat iemand gaat trouwen. De uitdrukking geeft aan dat het huwelijk in wezen niet meer is dan een papiertje.

  • Het boterbriefje was van oorsprong een bewijs dat men ontheffing had, om in de vastentijd melkproducten zoals boter en kaas te gebruiken. In dat licht bezien, is een boterbriefje een teken dat men iets mag doen wat men zonder niet mag doen.
  • Een andere verklaring waarom het trouwboekje boterbriefje wordt genoemd, komt uit de Eerste Wereldoorlog. Nederland deed weliswaar niet mee, maar verkocht aan de legers van beide partijen vele goederen. Hierdoor, en het feit dat vele jonge mannen werden gemobiliseerd, ontstond er gebrek. Toen werd al het bonnensysteem ingevoerd dat later in de Tweede Wereldoorlog opnieuw werd gebruikt. In de Eerste Wereldoorlog kon je meer boterbonnen krijgen als je kinderen had. Om dat aan te tonen moest je het trouwboekje, waarin de kinderen stonden aangetekend, meebrengen. Vandaar de bijnaam boterbriefje.

Trouwen??? Waarom zoveel geld en moeite voor een boterbriefje? Dat heb je niet nodig, als je maar van elkaar houdt. Ondanks dergelijke uitspraken, blijkt toch telkens weer bij heel veel mensen de behoefte aanwezig te zijn om te trouwen. Zelfs degenen die eerst hard roepen dat zo’n boterbriefje halen volslagen onzin is, gaan vaak na jaren samenwonen alsnog trouwen. Temeer als er een baby op komst is, neemt de behoefte aan een huwelijk toe.

trouwboekjes

Links een modern trouwboekje v/d gemeente Roermond en rechts een oud exemplaar v/d gemeente Borgerhout

wouterRBoterbriefje