Het officiële carnavalsseizoen begint op 11 november (de elfde van de elfde) om 11:11 uur.

Carnavalsoptocht
Carnaval is het feest dat gevierd wordt in de dagen voorafgaand aan Aswoensdag, waarmee de vastentijd van 40 dagen aanvangt tot aan Pasen. De wetenschap dat carnaval en vasten met elkaar verbonden zijn, is thans in sommige streken sterk achteruit gegaan.
Van oudsher was carnaval een eetfestijn, omdat het de laatste mogelijkheid was zich te buiten te gaan voor de 40 dagen vasten, waarin men zich beperkte tot het minimaal noodzakelijke. Op “vette dinsdag” (voor de vasten) werd al het vet wat er in huis was opgemaakt, omdat het anders zou bederven. De vasten is ter herdenking van de 40 dagen die Jezus volgens het Nieuwe Testament in de woestijn vastte en tevens ook tot bezinning op de christelijke kernwaarden.
Waarschijnlijk bestond het feest al langer dan de christelijke traditie, en heeft de kerk het gemakkelijker gevonden het heidense Carnaval in een katholieke traditie om te zetten dan het uit te bannen. Dit was overigens ook met andere voorchristelijke feesten gebeurd zoals Kerstmis dat oorspronkelijk een “heidens” midwinterfeest was. In die betekenis wordt de term afgeleid van het Latijn: carne vale (= vaarwel aan het vlees).
Het officiële carnavalsseizoen begint op 11 november (de elfde van de elfde) om 11:11 uur. In Nederland wordt deze start van het seizoen in iedere Carnavalvierende stad of dorp met een zekere ceremonie gevierd. Het getal 11 is van oudsher het getal van de dwazen en narren. Carnaval wordt daarom ook wel “Het Feest der Zotten” genoemd. Vaak worden steden en dorpen tijdens carnaval overgedragen (met een sleuteloverdracht) aan het gezag van “Prins Carnava“, in Limburg vaak bijgestaan door de “Raad van Elf”.
In veel plaatsen worden grote carnavalsoptochten gehouden met schitterende praalwagens.

De term “Alaaf” is een carnavals-groet afkomstig uit de Keulse Carnavals-traditie. De oudste schriftelijke vermelding van het woord is te vinden in een petitie van Vorst Metternich aan de Keulse Keurvorst in het jaar 1635. Oorspronkelijk is het een uitroep bij het uitbrengen van een dronk. Sinds het begin van het moderne Carnaval in 1823 wordt “Kölle Alaaf” in Keulen gebruikt als begroeting tussen Carnavalsvierders.
Over de herkomst van het woord Alaaf bestaan twee lezingen. Sommigen zeggen dat Alaaf een verbastering is van het woord “elf”. Elf is immers het “gekkengetal”, denk aan de “Raad van Elf”. Anderen zeggen dat Alaaf afkomstig is uit het oud-Keulse dialect; “all af”, hetgeen zou betekenen “alles weg”. Dit is gegrond op de oorsprong van het carnaval, namelijk dat vóór de vastentijd al het goede spijs en drank op moest.
Carnaval in Rio
Van het carnaval in andere landen is het Carnaval van Rio de Janeiroin Brazilië het meest bekend. Het carnaval wordt er zeer uitbundig gevierd en daar vindt de beroemdste carnavalsparade ter wereld plaats. Het Carnaval van Rio de Janeiro wordt grotendeels georganiseerd door de inwoners van de “favela’s”, de krottenwijken van Rio. Het hele feest duurt vier dagen en eindigt op de dag voor Aswoensdag. Het hoogtepunt is de optocht door de Avenida Rio Branco. Juist deze optocht wordt gezien als een grote competitie tussen de verschillende wijken en de verschillende Sambascholen.


TIP
Geef de aftredende Prins Carnaval zo’n mooi bord als herinnering kado.
Herinneringsbord voor Prins Carnaval

wouterRCarnaval