Zonder getuigen zal er nooit een huwelijk plaats kunnen vinden. Ze zijn dus echt onmisbaar bij de huwelijksvoltrekking. Nadat de bruid en bruidegom elkaar het “ja-woord” hebben gegeven, ondertekenen ze de huwelijksakte. Deze is pas geheel compleet als ook de getuigen hun handtekening eronder hebben gezet. Hiermee zeggen zij dat ze aanwezig waren bij de huwelijksvoltrekking en er dus getuige van waren dat het paar ook echt getrouwd is. Volgens de wet moet de getuige meerderjarig zijn. Een gehuwde minderjarige echter is wel bevoegd om als getuige op te treden.

De Getuigen ondertekenen de huwelijksakte

Zonder getuigen zal er nooit een huwelijk plaats kunnen vinden

De bruid en bruidegom hebben allebei getuigen. Eén getuige per persoon is genoeg, maar je mag er ook twee per persoon kiezen. Je kunt iemand zeer vereren door hem of haar als getuige te vragen. Meestal is de taak dan ook weggelegd voor iemand die dicht bij het bruidspaar staat. Je eigen ouders kunnen als getuigen optreden, maar je kunt juist ook een hele goede vriend of vriendin vragen om een handtekening onder de huwelijksakte te zetten.

Als je in ondertrouw gaat, geef je al op wie de getuigen zijn. Je zit er dan niet meteen aan vast. Mocht een getuige om welke reden dan ook afhaken, dan kun je altijd nog een andere getuige aanwijzen en de nieuwe naam doorgeven.
Heb je geen getuigen, dan kan het gemeentehuis hiervoor zorgen. Medewerkers van het gemeentehuis zijn dan getuige van je huwelijk en kunnen dus de huwelijksakte ondertekenen.

Er wordt veel waarde gehecht aan de rol als getuige. Kies je getuige zorgvuldig. Het is gebruikelijk de getuige een kado te geven als dank voor zijn of haar medewerking.

wouterRDe Getuigen