De scheepsdoop van een nieuw schip is een bijzondere gelegenheid.

Scheepsdoop van Hr. Ms. Johan de Witt (L801)
De scheepsdoop is een oud gebruik om een nieuw schip – alvorens haar in gebruik te nemen – te dopen en feestelijk te water te laten. Het schip ligt daartoe aan de waterkant zo opgesteld, dat ze met weinig moeite het water in kan glijden. Ze kan enigszins versierd zijn en natuurlijk prijkt de naam erop, welke ook nog tevoren onthuld kan worden. In de nabijheid hangt een fles “champagne” met een lint eraan dat na afloop van de plechtigheid als trofee bewaard kan blijven. Met de woorden “Ik doop u (naam v.h. schip) en wens u een behouden vaart” wordt de champagnefles tegen de boeg van het schip gegooid, net zo hard dat hij breekt. Daarna wordt het schip onmiddellijk te water gelaten en vaart een ererondje of defileert met andere aanwezige schepen.

De scheepsdoop van een schip is een bijzondere gelegenheid. Naast de symbolische gebeurtenis is de scheepsdoop ook een goede, feestelijke aanleiding om samen met zakelijke relaties, bemanning, vrienden en familie te toasten op de nieuwe aanwinst. Op dergelijke feestelijke gelegenheden is het gebruikelijk om de genodigden een toepasselijk kado te geven als aandenken aan deze bijzondere dag. Dat er op zo’n dag door de zakelijke genodigden ruimschoots wordt genetwerkt, spreekt voor zich.
Een schip moet altijd gedoopt worden door een vrouw. Veelal worden hiervoor prinsessen, vrouwelijke ministers of echtgenotes van ministers gevraagd. Verder móet de champagnefles breken. Een schip dat niet met een openspattende fles champagne te water worden gelaten, zal volgens de mythe haar gehele levensduur rampspoed ondervinden. Een goed voorbeeld hiervan is het cruiseschip de Aurora. Bij de doop van dit schip van P&O sloeg de champagnefles een gat in de boeg, de fles bleef heel en viel in het water. De eerste reis van dit schip werd afgebroken door een technisch mankement. In 2002 sloeg er een virus toe op het schip, 580 passagiers werden ziek, waarvan er twee om het leven kwamen. Vervolgens werd er een reis rond de wereld gepland. Na 3 mijl te hebben gevaren moest de Aurora terugkeren naar de haven door technische problemen. Een nóg bekender voorbeeld is de Titanic. Dit schip werd niet met champagne gedoopt; hoe het met dit schip afgelopen is, weet een ieder. De scheepsdoop van een nieuw schip vindt zijn oorsprong bij de oude Grieken. Zij meenden dat er magische kracht zat in de naam van een schip. Om de zeegoden gunstig te stemmen, lieten ze wijn, olie of offerbloed over de boeg vloeien. In Nederland kregen schepen pas aan het eind van de 15e eeuw een naam. Tot die tijd werd de naam van de schipper met het schip verbonden.
Bovenstaande foto:
De doop van Hr. Ms. Johan de Witt (L801) door Bianca Hoogendijk op 13 mei 2006 te Vlissingen. Bianca Hoogendijk is de echtgenote van (ex-)minister-president Jan Peter Balkenende. De Johan de Witt (L801) is een amfibisch transportschip dat in 2007 bij de Koninklijke Marine in dienst is gesteld. Het schip is genoemd naar raadpensionaris Johan de Witt.

wouterRScheepsdoop